Využijeme krajské peníze také i na rozbité cesty

cesty cesty

Využijeme krajské peníze také na rozbité cesty

Zasadíme se o hospodárné využívání finančních prostředků kraje, které použijeme na postupné opravy nejvíce rozbitých krajských silnic druhých a třetích tříd, které kraje převzaly v tristním stavu od státu v době, když se kraje jako vyšší územní samosprávné celky zřizovaly. Při tom je ale velmi důležité a nutné spolupracovat s dopravními odborníky Policie České republiky, kteří jsou za současného vedení kraje při řešení celé dopravní problematiky včetně bezpečnostních opatření na silnicích upozaděni, a na jejich návrhy není většinou brán zřetel.