Zasadíme se o nulovou podporu nelegální imigrace

imigranti imigranti

Zasadíme se o nulovou podporu nelegální imigrace v kraji

Odmítáme umísťování nelegálních imigrantů v kraji. Naprosto odmítáme vnucované umísťování nelegálních imigrantů do našich obcí. Nesouhlasíme ani s využitím soukromých ubytoven pro imigranty, nesouhlasíme s jejich možností volného pohybu po našich obcích a městech. Jsou to nezvaní hosté!