Ochráníme území

tradice tradice

Ochráníme území, tradice a společenskýé hodnoty

K základním hodnotám naší země patří jazyk, kultura a půda a z nich vychází naše hodnoty západní křesťanské civilizace. K nim se hlásíme, je budeme podporovat a bránit a zásadně odmítáme jejich nahrazování tak zvanou multikulturní ideologií. Nemáme zájem měnit hodnotový a společenský systém. Budeme společně podporovat projevy vlastenectví a národní hrdosti.