Osvobodíme seniory od platby

koncesionářských poplatků České televizi

tv tv

Prosazujeme osvobození seniorů od platby koncesionářských poplatků

Do doby než se vyřeší ekonomicky nehospodárný provoz České televize a změna zákona o úhradě koncesionářských poplatků, tak prosadíme, aby byli od jejich plateb osvobozeni senioři.