Jiří Kobza

Narozen 1955. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy v Praze obor geologie, poté 2 roky postgraduál na VŠE obor zahraniční obchod. Pracoval ve Strojexportu v oddělení vývozu geologických prací do zemí Středního východu. Pracoval v Egyptě, v Jemenu, řídil pobočky mateřské firmy v Jordánsku a v Íránu. V roce 92 se vrátil do ČR a začal podnikat v oboru obchodního poradenství. 

Pracoval pro různé zahraniční firmy až do roku 2000, kdy nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí ČR jako obchodní rada na velvyslanectví v Teheránu. Po dobu diplomatické mise se osobně podílel na zdravotní pomoci libereckých záchranářů zraněným po zemětřesení v Bamu v roce 2001 a po Americkém útoku na Afghanistán spoluorganizoval pomoc pro válečné uprchlíky v táborech v „zemi nikoho“ na íránsko-afghánském pomezí. Ke konci diplomatické mise pracoval jako chargé d´affaires.  Po ukončení diplomatické mise v roce 2004 v Íránu dál podnikal jako soukromý podnikatel až do začátku roku 2008. Po návratu do ČR zajišťoval v Zambii rozvojovou pomoc českého Ministerstva zdravotnictví v letech 2008-2009 pro libereckou ops Hand for help. Po zemětřesení na Haiti zajišťoval na místě pro stejnou ops podmínky pro dovoz a umístění darované české nemocnice. Po návratu do ČR podniká ve vlastní malé obchodní firmě.

Mluví anglicky, německy, rusky, italsky a persky. Ve volných chvílích se věnuje rodině, hudbě a chová koně. Je rozvedený, žije s přítelkyní, má dvě dospělé děti z prvního manželství a malou dceru se současnou partnerkou. Ta dcera a obava o její osud jsou důvody, proč mu tolik záleží na budoucnosti a proč bojuje za zachování českého národa a státu ve formě a tradicích, jak nám je vybojovali a zanechali naši předkové.

Na základě svých zkušeností ze Středního východu a Afriky souhlasí s názory na imigraci, které říká Tomio Okamura. Považuje současnou politiku Evropské komise za velmi nebezpečnou, ohrožující celou Evropu. Je přesvědčený euroskeptik a chápe program SPD za jednu z mála cest, jak dosáhnout zásadních změn demokratickými nástroji (dokud to ještě jde) a zachránit co se dá.

Už jednou se pokusil o změnu špatného politického systému, když v letech 1988-1989 byl členem KSČ a bojoval za demokratizaci tehdejší společnosti (pozn.JK: No ti mi dali...). V hnutí SPD pracuje jako místopředseda středočeské organizace, jako člen programové komise, dále jako specialista na islám a zejména politický islám.

Hlavní politická témata, kterými se zabývá, jsou:

 1. Neřízená vnucená masová imigrace a islamizace národních států Evropy jako evropský, státní a místní problém. Rizika a nebezpečí, která z nich vyplývají pro obyvatele ČR, ochrana proti nim.
 2. Uplatňování zákonů pro všechny stejnou měrou, za ČR bez „nadlidí“, kteří stojí nad zákonem, zejména když imigranti nejsou za své přestupky trestáni a navíc se o nich ani nesmí mluvit.
 3. Vrácení svobody slova, která padla za oběť politické korektnosti, mezi lid
 4. Voda, její koloběh v přírodě, zabraňování záplavám i suchům
 5. Budoucnost ČR bez EU, příprava vystoupení ČR z EU
 6. Právo občanů na obranu a právo řádných občanů vlastnit a nosit zbraň, aby soudy neřešily přiměřenost či nepřiměřenost obrany ale to, kdo zaútočil a kdo se bránil.

Krajská témata:

 1. Muslimové vedou džihád proti západní civilizaci již od 7. století n.l. Bez přestávky, jen s různými prostředky. Poslední silnou zbraní džihádu je slabost demokracie radikálně řešit ideologie, které jsou s demokracií neslučitelné. Požadujeme jednoznačné postavení džihádu a šaríji mimo zákon, protože jsou v přímém rozporu se Základní listinou práv a svobod.
 2. Přímá demokracie s přímou volbou starostů a hejtmanů, stejně jako možnost jejich odvolání a trestní zodpovědnosti je nejúčinnější pojistkou proti korupci, klientelismu a dalším negativním jevům, které se v naší společnosti objevily po roce 89.
 3. Chceme zachovat naši zemi pro naše děti a vnuky tak, jak nám ji svou krví vybojovali naši předkové. Odmítáme šíření islámu, odmítáme jakýkoliv odklon od českých tradic a demokracie, jakkoliv zabalený do pozlátka blouznivých hesel multikulturalismu, tolerance a pomoci zejména vůči těm, kteří přicházejí do ČR a slova jako milosrdenství a tolerance nemají ve svém slovníku.
 4. Osvobození seniorů od koncesionářských poplatků považujeme za správný postup vůči nehospodárné a manipulativní České televizi. Je konečně na čase začít se starat o to, jak žijí lidé, kteří tuto zemi vybudovali a které náš „demokratický „ sociální systém poslal na hranici živoření.
 5. Voda je národní majetek, nesmí podléhat monopolu cizích firem, které z obchodu s vodou ždímají nekřesťanské zisky bez toho, že by investovaly do rozvoje infrastruktury obcí. Jsme proto pro vykoupení vodohospodářských firem státem a jejich návrat do rukou měst a obcí jako nezcizitelných aktiv. Tím přestane být hlavním cílem vytváření obrovských zisků a jejich vyvádění do zahraničí a dojde k výraznému snížení vodného a stočného.
 6. Drobné podnikání tvoří páteř demokratických společností, proto si zaslouží podporu a ne likvidaci ze strany státu. Cestu vidíme v zavedení paušálních daní pro drobné podnikatele a tím i výrazné snížení administrativní zátěže.
 7. Děti jsou budoucnost našeho národa, proto jejich zdravému vývoji musí být věnována maximální pozornost ze strany státu. Namísto stavby nesmyslných rozhleden a cyklostezek odnikud nikam chceme věnovat prostředky na rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže i ze strany obcí a měst.
 8. Naprosto odmítáme vnucované umísťování nelegálních migrantů do našich obcí. Nesouhlasíme ani s využitím soukromých ubytoven pro migranty, nesouhlasíme s jejich možností volného pohybu po našich obcích a městech. Jsou to nezvaní hosté!
 9. Kraj je jediný možný garant udržování místních lidových tradic v místě. Kraj proto musí být i strážcem těchto tradic a nedovolit usídlování kultur, nesmiřitelných s naší křesťansko-židovskou civilizací a demokracií.
 10. Zamezením nesmyslných „eurodotačních“ programů zamezíme dalšímu zadlužování obcí a měst projekty, které jsou jim víceméně vnuceny. Oddlužení obcí a měst je jednou z hlavních priorit a bude mu věnována pečlivá pozornost.