Máme společný postoj s prezidentem

prezident prezident

Máme společný postoj s prezidentem republiky v otázce nebezpečí islamizace a nelegální migrace

Svoboda a suverenita České republiky jsou zásadním způsobem ohroženy nelegální imigrací a islamizací probíhající v evropských státech. Projevy ortodoxního islámu považujeme za neslučitelné s evropským pojetím lidských práv a svobody.