Vrátíme vodu do rukou obcí a měst

Voda Voda

Vrátíme vodu do rukou obcí a měst

Prosadíme deprivatizaci vodárenských společností do vlastnictví obcí a měst za účelem snížení poplatků za vodné a stočné. Voda je národní majetek, nesmí podléhat monopolu cizích firem, které z obchodu s vodou ždímají nekřesťanské zisky bez toho, že by investovaly do rozvoje infrastruktury obcí. Jsme proto pro vykoupení vodohospodářských firem státem a jejich návrat do rukou měst a obcí jako nezcizitelných aktiv. Tím přestane být hlavním cílem vytváření obrovských zisků a jejich vyvádění do zahraničí a dojde k výraznému snížení vodného a stočného.