Volební program

Krajská politická témata SPD a SPO
pro volby 2016 – Středočeský kraj

 

1. Máme společný postoj s prezidentem republiky v otázce nebezpečí islamizace a nelegální migrace

Svoboda a suverenita České republiky jsou zásadním způsobem ohroženy nelegální imigrací a islamizací probíhající v evropských státech. Projevy ortodoxního islámu považujeme za neslučitelné s evropským pojetím lidských práv a svobody. 

 

2. Prosadíme přímou demokracii – přímou volbu starostů a hejtmanů

Dnešní systém voleb upřednostňuje politické strany před voličem. Občan někoho volí a politické strany nerespektují jeho vůli. Přímá volba starostů a hejtmanů dá občanovi možnost si skutečně vybrat svého zástupce. Zvolený starosta (hejtman) je pak odpovědný více voliči, než straně.  Podobně, jako je tomu v Německu, Polsku nebo na Slovensku. 

 

3. Ochráníme území, tradice a společenské hodnoty

K základním hodnotám naší země patří jazyk, kultura a půda a z nich vychází naše hodnoty západní křesťanské civilizace. K nim se hlásíme, je budeme podporovat a bránit a zásadně odmítáme jejich nahrazování tak zvanou multikulturní ideologií. Nemáme zájem měnit hodnotový a společenský systém. Budeme společně podporovat projevy vlastenectví a národní hrdosti.

 

4. Osvobodíme seniory od platby koncesionářských poplatků

Do doby než se vyřeší ekonomicky nehospodárný provoz České televize a změna zákona o úhradě koncesionářských poplatků, tak prosadíme, aby byli od jejich plateb osvobozeni senioři.

 

5. Vrátíme vodu do rukou obcí a měst

Prosadíme deprivatizaci vodárenských společností do vlastnictví obcí a měst za účelem snížení poplatků za vodné a stočné. Voda je národní majetek, nesmí podléhat monopolu cizích firem, které z obchodu s vodou ždímají nekřesťanské zisky bez toho, že by investovaly do rozvoje infrastruktury obcí. Jsme proto pro vykoupení vodohospodářských firem státem a jejich návrat do rukou měst a obcí jako nezcizitelných aktiv. Tím přestane být hlavním cílem vytváření obrovských zisků a jejich vyvádění do zahraničí a dojde k výraznému snížení vodného a stočného.

 

6. Dostaneme drobné živnostníky zpět do obcí bez zátěže EET

Vrátit důstojnost a život malým obcím aktivní podporou drobných živnostníků. Drobné podnikání tvoří páteř demokratických společností, proto si zaslouží podporu a ne likvidaci ze strany státu. Cestu vidíme v zavedení paušálních daní pro drobné podnikatele a tím i výrazné snížení administrativní zátěže. 

 

7. Zajistíme spravedlivé dotace pro zdraví našich dětí

Spravedlivé dělení dotací na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže v obcích i městech. Děti jsou budoucnost našeho národa, proto jejich zdravému vývoji musí být věnována maximální pozornost ze strany státu. Namísto stavby nesmyslných rozhleden a cyklostezek odnikud nikam chceme věnovat prostředky na rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže i ze strany obcí a měst. Nebudeme podporovat nesmyslné vynakládání finančních prostředků na předražené projekty z přerozdělovaných grantů Evropské unie, které nejsou nic jiného než byrokratickou obludností šitou na míru jen pro některé vyvolené organizace. Spousta finančních prostředků se takto proinvestovala zbytečně a projekty takto vybudované slouží jen drtivé menšině občanů Středočeského kraje.

 

8. Zasadíme se o nulovou podporu nelegální imigrace v kraji

Odmítáme umísťování nelegálních imigrantů v kraji. Naprosto odmítáme vnucované umísťování nelegálních imigrantů do našich obcí. Nesouhlasíme ani s využitím soukromých ubytoven pro imigranty, nesouhlasíme s jejich možností volného pohybu po našich obcích a městech. Jsou to nezvaní hosté!

 

9. Podpoříme lokální tradice a místní kulturu v regionu

Aktivní účast kraje na všech úrovních společenského a kulturního života a navrácení místních tradic. Kraj je jediný možný garant udržování místních lidových tradic v místě. Kraj proto musí být i strážcem těchto tradic a nedovolit usídlování kultur, nesmiřitelných s naší křesťansko-židovskou civilizací a demokracií.

 

10. Využijeme krajské peníze také i na rozbité cesty a silnice

Zasadíme se o hospodárné využívání finančních prostředků kraje, které použijeme na postupné opravy nejvíce rozbitých krajských silnic druhých a třetích tříd, které kraje převzaly v tristním stavu od státu v době, když se kraje jako vyšší územní samosprávné celky zřizovaly. Při tom je ale velmi důležité a nutné spolupracovat s dopravními odborníky Policie České republiky, kteří jsou za současného vedení kraje při řešení celé dopravní problematiky včetně bezpečnostních opatření na silnicích upozaděni, a na jejich návrhy není většinou brán zřetel.